Labs sākums darbam!

Ar Doitex programmatūras palīdzību datoru ir iespējams lietot vislabākajā veidā - veselīgi, motivējoši un produktīvi.

 
Reģistrēties

Augusts Dombrovskis - no kokzāģētavas strādnieka par miljonāru un mecenātu

Augusts Dombrovskis

Augusts Dombrovskis (1845 - 1927) uzauga nabadzÄ«gā Ä£imenÄ“ - viņš bija vecākais no astoņiem bÄ“rniem. Viņa tÄ“vs bija zvejnieks, un Augusts jau no mazotnes devās tÄ“vam lÄ«dzi zvejā.

Augustam bija jādzīvo diezgan depresīvā vidē, jo viņa tēvs bija alkaholiķis. Augusts nevienu dienu nebija gājis kādās skolās. Lasīt un rakstīt viņam iemācīja māte.

Neskatoties uz drÅ«majiem apstākļiem, Augusts bija zinātkārs - viņš pašmācÄ«bas ceļā apguva rÄ“Ä·ināšanu, kā arÄ« vācu un krievu valodas.

Pusaudža gados Augusts sāka strādāt kokzāģētavā pie sava bagātā tÄ“voča - JÄ“kaba Dombrovska. Augusts nelietoja alkoholu, bija centÄ«gs un apzinÄ«gi strādāja vienkāršos darbus.

Laika gaitā viņam uzticÄ“ja veikt arvien atbildÄ«gākus uzdevumus, lÄ«dz viņš vadÄ«ja koku plostu pludināšanu pa Daugavu. Viņš ieviesa vairākus jauninājumus koku pludināšanā, panākot lÄ“tākas izmaksas.

24 gadu vecumā Augusts apprecējās. Ģimenē auga trīs dēli un meita.

Kokzāģētavā viņš nostrādāja vairāk kā 20 gadus, pilnÄ«bā apgÅ«stot visus ar kokrÅ«pniecÄ«bu saistÄ«tos procesus.

No savas algas Augusts atlika naudu uzkrājumiem. Vairāku gadu laikā viņam bija izdevies uzkrāt pietiekoši lielu kapitālu, lai 1888. gadā kopā ar vÄ“l diviem partneriem nodibinātu savu kokzāģētavu.

Tā no algota strādnieka Augusts Dombrovskis 43 gadu vecumā kļuva par uzņēmēju.

Kokzāģētava tika uzbÅ«vÄ“ta VecmÄ«lgrāvÄ«, klajā laukā. Sākumā bija jāpārvar dažādas grÅ«tÄ«bas - abi partneri aizgāja un Augusts palika kā vienÄ«gais uzņēmuma Ä«pašnieks. Viņš nepadevās. Pamazām uzbÅ«vÄ“ja katlumāju, vairākas darbnÄ«cas ar gateriem, Ä“velsoliem un virpām. Tika izrakts kanāls, kas savienoja kokzāģētavu ar Daugavu. Vairāk kā 10 gadu laikā uzņēmums izauga un 1900. gadā tajā strādāja jau 310 algoti darbinieki.

Ap uzņēmumu izveidojās dzÄ«vojamo māju kvartāls un radās iela, kuru nosauca par Meldru ielu. DzÄ«vojamās mājas bÅ«vÄ“ja Augusta darbinieki - viņi saņēma lÄ“tus uzņēmuma dotus kredÄ«tus materiālu iegādei, kā arÄ« zemi. Aizdevuma lÄ«gumos bija viens Ä«pašs nosacÄ«jums - ja aizņēmÄ“js sāk pļēgurot, tad lÄ«gums tiek lauzts.

Augustam jau bÄ“rnÄ«bas laikā bija izveidojusies nostāja pret alkoholu. Viņš ticÄ“ja, ka ir jāvelta visas pÅ«les, lai mazinātu alkohola ietekmi sabiedrÄ«bā. Viņš ticÄ“ja, ka ar cilvÄ“ku izglÄ«tošanu var panākt alkoholisma mazināšanos.

Viņš bija kļuvis par ļoti bagātu cilvÄ“ku. Un nopelnÄ«tais kapitāls tika ieguldÄ«ts sabiedrÄ«bas garÄ«gajai izaugsmei.

MÄ«lgrāvÄ« uzbÅ«vÄ“ bÄ“rnudārzu strādnieku bÄ“rniem (1899. gads) - “Zaļā skola”.

BiedrÄ«ba “MÄ«lgrāvja saviesÄ«gā biedrÄ«ba” tiek pārsaukta par “MÄ«lgrāvja bezalkohola biedrÄ«ba” un tiek uzcelts pirmais atturÄ«bas nams “Ziemeļblāzma”. ŠÄ« celtne ir ne tikai bezalkohola biedrÄ«bas sanākšanas vieta, bet arÄ« visa VecmÄ«lgrāvja kultÅ«ras centrs.

1905. gada revolÅ«cija dod pamatÄ«gu triecienu Augusta iniciatÄ«vām. Cara armijas soda ekspedÄ«cija Orlova vadÄ«bā apcietina Augustu Dombrovski. KultÅ«ras centru “Ziemeļblāzma” viņa acu priekšÄ nodedzina. Augustam piespriež nāves sodu nošaujot.

BrÄ«numainā veidā Augustam izdodas izbÄ“gt un viņš dodas bÄ“gļu gaitās uz ārzemÄ“m. PÄ“c gada viņš atgriežas Latvijā.

Nodedzinātā biedrības nama vietā tiek uzbūvēts pagaidu paviljons.

Bet 1908. gadā tiek uzcelts Burtnieku nams - latviešu inteliÄ£ences atpÅ«tas un jaunrades nams.

Augusts Dombrovskis ir mecenāts daudziem latviešu autoriem. Viņš sponsorÄ“ grāmatu izdošanu. Dažādos laika posmos Burtnieku namā dzÄ«vo Krišjānis Barons, Jānis Jaunsudrabiņš, Jānis ZālÄ«tis, EmÄ«ls Melngailis, Kārlis Skalbe un citi ievÄ“rojami literāti, mākslinieki, mÅ«ziÄ·i. Šeit tiek rÄ«koti grāmatu vakari, koncerti, gleznu un skulptÅ«ru izstādes.

1911. gadā Augusts Dombrovskis juniors Burtnieku nama telpās nodibina pirmo Tautas mūzikas konservatoriju.

1913. gadā pagaidu paviljona vietā tiek uzcelta jaunā “Ziemeļblāzma” - šoreiz kā iespaidÄ«gs vairāku stāvu mÅ«ra nams.

Ziemeļblāzmas biedrības nams - Augusts Dombrovskis

1914. gadā sākas Pirmais pasaules karš un Augusts Dombrovskis aktÄ«vi piedalÄ«jās tā laika norisÄ“s. Ar viņa dotiem materiāliem tika uzcelts tilts pāri Daugavai pie MÄ«lgrāvja. BiedrÄ«bas nama “Ziemeļblāzma” telpas nodeva latviešu strÄ“lnieku rÄ«cÄ«bā.

Kara notikumiem strauji mainoties, Dombrovskis 1917. gadā atkal devās bÄ“gļu gaitās. Šoreiz uz Krieviju. Bet 1918. gadā atgriezās Latvijā.

Turpmākos dzÄ«ves gadus Augusts vairāk laika veltÄ«ja savai sirdslietai - vijoļu izgatavošanai. Savas dzÄ«ves laikā Augusts Dombrovskis ir radÄ«jis vairāk kā 1200 stÄ«gu instrumentus - altus, čellus, kontrabasus, bet visvairāk - savas iemīļotās vijoles. Viņš ir sadarbojies ar vairākiem atzÄ«tiem vijoļu meistariem. 1923. gadā viņš izdod savu grāmatu “Mana vijole”.

Augusts Dombrovskis miris 1927. gadā. Apglabāts saskaņā ar viņa vÄ“lÄ“šanos “Ziemeļblāzmas” dārzā.

Kopš 1991. gada Burtnieku nams kļūst par RÄ«gas 2. mÅ«zikas skolas mÄ«tnes vietu, kas 2008. gadā pārdÄ“vÄ“ta par Augusta Dombrovska mÅ«zikas skolu.


Iesaki draugiem: 

Doitex motivācija

Parasti ir šāds scenārijs:
1. Izlasāt kādu motivējošu/pamācošu rakstu;
2. Iegūstat motivāciju;
3. Ikdienas ritms, apkārtējā vide un apstākļi veicina to, ka aizmirstat par rakstu un motivācija pazūd.

Bet ar Doitex ir sekojoši:
1. Izlasāt kādu motivējošu/pamācošu rakstu;
2. Iegūstat motivāciju;
3. Doitex atgādina par izlasīto rakstu - un Jūs atkal izjūtat motivāciju!

Atgādināšana ir zināšanu māte. Zināt nozīmē pielietot praktiski. Doitex atgādinājumi pakāpeniski veicinās, ka motivējošo rakstu idejas tiek realizētas praktiski.
 
X

Maksas licence

Partneru licence

Cena: 25 EUR (ar PVN)
Kā iegūt?
PayPal

Paldies, reģistrēšanās noritēja veiksmīgi!

Uz Jūsu norādīto e-pasta adresi, , tika nosūtīts apstiprināšanas kods, kas Jums būs jāievada pirmo reizi autorizējoties programmā.

Lai lejupielādētu programmu, spiediet uz saites: Lejupielādēt